Moderator debaty

prof. dr hab. Tadeusz Włudyka

Prawnik, profesor nauk prawnych, jest kierownikiem Katedry Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2005 - 2008 był dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UJ. Przewodniczący i członek rad nadzorczych spólek giełdowych. Ekspert komisji sejmowych i senackich. Jego głównym obszarem zainteresowań są: pogranicze prawoznawstwa i ekonomi, w tym ekonomiczna analiza prawa, ustroje prawne i gospodarcze, międzywojenna polska myśl gopodarczo-prawna. Profesor jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, a także ekonomii.

Uczestnicy debaty

prof. dr hab. Adam Nita

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych (specjalność – prawo finansowe), Kierownik Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (EATLP) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA). Stopień naukowy doktora uzyskał w roku 1998 na podstawie rozprawy na temat: „Czynniki kształtujące treść stosunku prawnopodatkowego". Została ona przygotowana dzięki stypendium Polsko – Niemieckiego Towarzystwa Akademickiego, które umożliwiło pobyt i studia na Uniwersytecie Friedricha Alexandra w Erlangen. W roku 2008, po przedstawieniu rozprawy habilitacyjnej na temat: „Czynnik czasu w prawie podatkowym. Studium z dziedziny zobowiązań podatkowych", na mocy uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. W 2018 roku, na mocy postanowienia Prezydenta RP, uzyskał tytuł naukowy profesora.

prof. dr hab. Witold Modzelewski

Prawnik, profesor nauk prawnych i nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, doradca podatkowy i radca prawny. Występuje jako pełnomocnik w sporach podatkowych. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, a także podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego. Jest jednym ze współautorów polskiego systemu podatkowego. Współtworzył m.in. ustawę o podatku od towarów i usług i Ordynację podatkową. W latach 1992 - 1996 był wiceministrem finansów. W 1997 roku był pierwszą osobą w Polsce wpisaną na listę doradcó podatkowych. Jest współtwórcą Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. W latach 2002 - 2007 był Przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych, obecnie nosi zaszczytny tytuł Honorowego Przewodniczącego Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Andrzej Paczuski (Paczuski Taudul)

Andrzej Paczuski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także licencjonowanym doradcą podatkowym. W 2003 roku Andrzej uzyskał tytuł Executive MBA na Uniwersytecie Illinois. Ukończył kurs dla doradców inwestycyjnych. Andrzej jest uznanym ekspertem z zakresu doradztwa podatkowego na rzecz podmiotów z sektora finansowego oraz sektora nieruchomości. Andrzej jest autorem monografii pt. „Opodatkowanie dochodów kapitałowych osób prawnych”, wydanej przez Wydawnictwo C.H. Beck oraz wielu artykułów dotyczących opodatkowania instytucji finansowych, publikowanych w prasie polskiej, jak i zagranicznej. WRankingu Firm Doradztwa Podatkowego organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita Andrzej Paczuski głosami innych doradców podatkowych został wybrany w 2008, 2009 i 2010 roku najlepszym doradcą podatkowym w Polsce świadczącym usługi na rzecz sektora finansowego. W tym samy rankingu w 2014 roku Andrzej został wskazany jako rekomendowany doradca w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, a w 2007 roku został uznany za jednego z trzech najlepszych doradców w kategorii optymalizacja podatkowa.

Maciej Żukowski (Ministerstwo Finansów)

Doradca podatkowy z ponad 20 letnim doświadczeniem. Pracował zarówno w firmach świadczących profesjonalne doradztwo podatkowe (KPMG, Allen&Overy) jak i dużych międzynarodowych organizacjach biznesowych (France Telecom, bank millennium). Od lutego 2017 roku dyrektor Departamentu Podatkó Dochodowych w Ministerstwie Finansów.