XI Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego organizowana przez Koło Naukowe Prawa Podatkowego TBSP UJ odbyła się w dniach 22-23 kwietnia 2017 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Temat Konferencji: „Wykładnia oraz stosowanie prawa podatkowego- teoria i praktyka”.

Rozwój gospodarczy i idące za tym zmiany społeczne powodują konieczność poszukiwania nowych rozwiązań prawnych przez ustawodawcę, doktrynę prawa, a także organy administracji publicznej, których celem będzie prawidłowe i sprawne działanie systemu podatkowego w Polsce.
Dlatego też celem Konferencji było przybliżenie założeń wykładni oraz stosowania prawa podatkowego ujęte zarówno z perspektywy teorii jak i praktyki. Z uwagi na to, że prawo podatkowe charakteryzuje się istotnym poziomem rozbieżności interesów stron stosunków prawnych, organizatorzy chcieli zwrócić uwagę uczestników Konferencji na problematykę tego zagadnienia. Było to możliwe dzięki wiedzy i doświadczeniu wybitnych ekspertów, potrafiących poprowadzić nas przez meandry tych zagadnień.

Koordynatorem Konferencji był Marcin Płoński.

Harmonogram Konferencji:

Dzień pierwszy

Dzień drugi

 

Zobacz galerię