Rejestracja na Konferencję trwa od 05 lutego 2019 roku do 21 marca 2019 roku i odbywa się poprzez poniższy formularz rejestracyjny.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqWumIKunF2e9aIHgy6SNlvB0RwSMBsq2AZUSVsFU2z4iYkg/viewform?usp=sf_link

Wszyscy uczestnicy po zarejestrowaniu otrzymają informację zwrotną na podany w formularzu adres e-mail.

UWAGA: Potwierdzenia rejestracji nie są generowane automatycznie! Z tego powodu czas oczekiwania na maila zwrotnego może wynieść do 5 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu prosimy o ponowną rejestrację lub o wiadomość mailową.

Uczestnicy płatni rejestrujący się ostatniego dnia proszeni są o przesłanie potwierdzenia uiszczenia opłaty konferencyjnej w odpowiedzi na wiadomość o potwierdzeniu rejestracji.

 

Opłata konferencyjna

 

- uczniowie, studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi są zwolnieni z opłaty konferencyjnej,

- naczelnicy urzędów skarbowych i celno-skarbowych, dyrektorzy Izby Admiistracji Skarbowej lub osoby wyznaczone przez te podmioty do uczestnictwa w konferencji w ramach zastępstwa są zwolnieni z opłaty konferencyjnej,

- dla pozostałych uczestników opłata wynosi 200 zł przy dokonaniu rejestracji do dnia 21 marca 2018 roku (w celu wystawienia faktury prosimy o podawanie nazwy firmy oraz NIP-u)

Opłata jest zwolniona od podatku od towarów i usług.

Po potwierdzeniu rejestracji wpłat należy dokonywać na numer rachunku bankowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w PEKAO S.A. O/Kraków: 71 1240 4722 1111 0000 4853 4484, wpisując w tytule przelewu swoje imię i nazwisko oraz dopisek "konferencja podatkowa".

W razie konieczności istnieje możliwość wystawienia faktur pro forma.

Udział w Konferencji jest jedną z form podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych, o których mowa w rozdziale VIa Załącznika do uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych. Za udział w całej Konferencji przyznane będzie 10 punktów. W przypadku radców prawnych będzie to 5 punktów.