Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ TRWA OD 21 STYCZNIA 2020 ROKU DO 10 MARCA 2020 ROKU I ODBYWA SIĘ POPRZEZ PONIŻSZY FORMULARZ REJESTRACYJNY:

https://bit.ly/2TNZebj

Po wypełnieniu formularza w przeciągu 2-5 dni roboczych otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji wraz z ewentualnymi danymi do przelewu opłaty konferencyjnej.

UWAGA: Potwierdzenia rejestracji nie są generowane automatycznie. Po bezskutecznym upływie wskazanego terminu prosimy o ponowną rejestrację lub o wiadomość mailową.

 

OPŁATA KONFERENCYJNA ZA UDZIAŁ W OBU DNIACH KONFERENCJI WYNOSI 250 ZŁ.

Z ponoszenia opłaty konferencyjnej zwolnieni są:

  • uczniowie szkół polskich i zagranicznych,
  • studenci i doktoranci uczelni polskich i zagranicznych,
  • pracownicy naukowi,
  • pracownicy urzędów skarbowych i celno-skarbowych oraz Administracji Skarbowej.

*Opłata jest zwolniona od podatku od towarów i usług.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron