Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Bogumił Brzeziński

prof. dr hab. Bogumił Brzeziński

Profesor w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor w Zakładzie Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (EATLP); przewodniczący Rady Naukowej czasopisma „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego";  przewodniczący Rady Naukowej czasopisma „Toruński Rocznik Podatkowy"; członek rad programowych czasopism “Państwo i Prawo”, „Comparative Law Review" oraz „Monitor Podatkowy". Korespondent krajowy czasopisma “European Taxation”. Autor ponad 800 publikacji z zakresu szeroko pojętego prawa podatkowego i finansowego. Przewodniczący Komitetu Ekspertów  Ośrodka Studiów Fiskalnych w Toruniu. Członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Profesor honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego.

Profesor Brzeziński wygłosi wystąpienie otwierające konferencję.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Witold Modzelewski

prof. dr hab. Witold Modzelewski

Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, współtwórca Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicydoradca podatkowy i radca prawny. Niekwestionowany autorytet w dziedzinie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Specjalizuje się również w zagadnieniach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego. Jest jednym z współtwórców polskiego systemu podatkowego. Współtworzył m. in. ustawę o podatku od towarów i usług i Ordynację podatkową. Z sukcesem reprezentuje podatników jako pełnomocnik w sporach podatkowych. W latach 1992–1996 był wiceministrem finansów. W 1997 r., jako pierwsza osoba w Polsce, został wpisany na listę doradców podatkowych. W latach 2002–2007 był Przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych, a obecnie nosi tytuł honorowego Przewodniczącego Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

 

Temat wystąpienia zostanie wkrótce opublikowany.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Adam Nita

prof. dr hab. Adam Nita

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych (specjalność – prawo finansowe), Kierownik Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (EATLP) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA). Stopień naukowy doktora uzyskał w roku 1998 na podstawie rozprawy na temat: „Czynniki kształtujące treść stosunku prawnopodatkowego". Została ona przygotowana dzięki stypendium Polsko – Niemieckiego Towarzystwa Akademickiego, które umożliwiło pobyt i studia na Uniwersytecie Friedricha Alexandra w Erlangen. W roku 2008, po przedstawieniu rozprawy habilitacyjnej na temat: „Czynnik czasu w prawie podatkowym. Studium z dziedziny zobowiązań podatkowych", na mocy uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. W 2018 roku, na mocy postanowienia Prezydenta RP, uzyskał tytuł naukowy profesora.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki prof. UMK

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki prof. UMK

Kierownik Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Finansów Publicznych tego uniwersytetu. Od 2011 do 2012 r. senior visiting tax researcher w Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht, Wirtschaftsuniversität Wien. Doradca podatkowy i radca prawny. W latach 2012-14 członek powołanej przez Komisję Europejską VAT Expert Group. Od 2014 do 2016 r. członek działającej przy Ministrze Finansów Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego. Autor ponad 250 opracowań z zakresu prawa podatkowego i celnego.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Paweł Borszowski

prof. dr hab. Paweł Borszowski

Profesor  doktor habilitowany, prodziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, zastępca kierownika Katedry Prawa Finansowego na tym wydziale, kierownik Podyplomowych Studiów Podatkowych na tym Uniwersytecie, radca prawny, były pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu; autor ponad 160 publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym współautor komentarza do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i leśnym (Warszawa 2016), współautor komentarza do Ordynacji podatkowej (Wrocław 2017), współautor komentarza do ustawy o podatku od spadków i darowizn (Warszawa 2018), autor monografii Określenia nieostre i klauzule generalne w prawie podatkowym (Warszawa 2017) oraz opracowania Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Praktyczne vademecum podatnika – 2017 (Wrocław 2017), redaktor oraz współautor podręcznika Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami (Warszawa 2018) współautor opracowania Ordynacja podatkowa - Nowości na 2019 r.

Temat wystąpienia:

Zmiany w przepisach prawa podatkowego a wykorzystanie definicji legalnych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Jowita Pustuł

dr Jowita Pustuł

Adiunkt w Zakładzie Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Zespołu Współpracowników Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, doradca podatkowy i radca prawny.

Świadczeniem usług doradztwa podatkowego zajmuje się od kilkunastu lat. Prowadzi działalność doradczą w ramach firmy J. Pustuł, i Współpracownicy Doradztwo podatkowo-prawne, wcześniej pracowała w dziale podatkowym jednej z firm Wielkiej Czwórki. Specjalizuje się w doradztwie przy restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Zajmuje się również  świadczeniem usług bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie wszystkich podatków. Posiada bogate doświadczenie w zakresie postępowań podatkowych oraz postępowań sądowo-administracyjnych. Jest autorem licznych artykułów poświęconych zagadnieniom podatkowym, glos do wyroków sądów administracyjnych i współautorem książek o tematyce podatkowej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Agnieszka Franczak

dr Agnieszka Franczak

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała na podstawie rozprawy doktorskiej przygotowanej w Zakładzie Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego. Członek Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jerzy Martini (Martini i Wspólnicy)

Jerzy Martini (Martini i Wspólnicy)

Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach podatku VAT. Z sukcesem reprezentował klientów w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w Luxemburgu (TSUE). Jest autorem licznych publikacji w czasopismach specjalistycznych, prasie biznesowej oraz książkowych (m.in. jest redaktorem i współautorem „Komentarza do Dyrektywy VAT 2006/112" wyd. Unimex, oraz „Komentarza do orzecznictwa ETS dotyczącego podatku VAT", wyd. C.H.Beck a także współautorem „Komentarza do ustawy o VAT", wyd. C.H.Beck). W rankingach organizowanych przez Rzeczpospolitą oraz Dziennik Gazetę Prawną był wielokrotnie wskazywany, jako najlepszy lub jeden z najlepszych doradców podatkowych w kategoriach „VAT" oraz „Postępowania sądowe". Jest też laureatem wyróżnienia Złoty Paragraf w kategorii najlepszy doradca podatkowy. Jest przewodniczącym grupy VAT Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Uczestniczył w pracach legislacyjnych dotyczących podatku VAT w Ministerstwie Finansów i komisjach parlamentarnych.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Alicja Sarna (MDDP)

Alicja Sarna (MDDP)

Doradca podatkowy, partner, Szef Zespołu Postępowań Podatkowych. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych, postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ogólnych zagadnieniach prawa podatkowego. Reprezentuje podatników w sporach dotyczących wszystkich podatków. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed organami podatkowymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Przygotowuje oraz reprezentuje klientów podczas kontroli podatkowych. Prowadzi projekty dotyczące przeglądu ryzyk podatkowych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu ogólnego prawa podatkowego i postępowań podatkowych, współautorem Meritum - Podatki. Jest cenionym wykładowcą, w tym m.in. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i Akademii Leona Koźmińskiego.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dominik Niewadzi (ALTO Tax sp. z o.o.)

Dominik Niewadzi (ALTO Tax sp. z o.o.)

Senior Consultant / doradca podatkowy

Domink jest doradcą podatkowym i starszym konsultantem w ALTO. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Reprezentował klientów w trakcie kontroli i postępowań podatkowych w sprawach z zakresu podatku od towarów i usług, jak również podatków dochodowych. Dominik występował również jako pełnomocnik w wielu sprawach, dotyczących wniosków o stwierdzenie nadpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego, pobranego w Polsce od dochodu zagranicznych podmiotów.

Karierę zawodową rozpoczął w 2014 r. w renomowanej krakowskiej kancelarii doradztwa podatkowego, a następnie kontynuował ją w jednej z warszawskich spółek doradztwa podatkowego. Z ALTO związany od listopada 2019 r.

Dominik jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również autorem artykułów prasowych dotyczących tematyki podatkowej.

 

Temat prelekcji: „Sankcja VAT” – ocena regulacji i kwestie sporne.