Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Bogumił Brzeziński

prof. dr hab. Bogumił Brzeziński

Kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor UMK i Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek International Fiscal Association, European Association of Tax Law Professors oraz Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Współpracuje z Międzynarodowym Biurem Dokumentacji Podatkowej (IBFD) w Amsterdamie. Jest kierownikiem Ośrodka Studiów Fiskalnych WPiA UMK. Specjalizuje się w problematyce prawa podatkowego - jest autorem ponad 500 opracowań z tej dziedziny; redaktorem naczelnym „Kwartalnika Prawa Podatkowego” oraz przewodniczącym Rady Naukowej „Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego".

 

Temat prelekcji: “Zagadnienia przekrojowe, dotyczące stanu i kierunków ewolucji prawa podatkowego w Polsce”.

 
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Witold Modzelewski

prof. dr hab. Witold Modzelewski

Prezes Instytutu Studiów Podatkowych. Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 19921996 był wiceministrem finansów odpowiedzialnym za przebudowę systemu polskiego prawa podatkowego. Za jego kadencji m.in. wprowadzono podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, banderolowanie wyrobów akcyzowych, ulgi inwestycyjne w podatkach dochodowych, przepisy o identyfikacji podatników (NIP); opracowano m.in. projekty: Ordynacji podatkowej i ustawy o doradztwie podatkowym oraz koncepcję powszechnego opodatkowania nieruchomości. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej oraz na innych uczelniach. Od 40 lat prowadzi wykłady i seminaria na temat podatków i prawa podatkowego. Wychowawca wielu pokoleń specjalistów podatkowych. Autor i współautor ponad tysiąca publikacji książkowych i artykułów poświęconych głównie podatkom i prawu podatkowemu. Doradca Podatkowy oraz Radca Prawny. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Honorowy Przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Temat prelekcji: “Prognozy dotyczące ewolucji podatku od towarów i usług – jak ograniczyć oszustwa podatkowe”.

 
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Adam Nita

prof. dr hab. Adam Nita

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych (specjalność – prawo finansowe), Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (EATLP) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA). Stopień naukowy doktora uzyskał w roku 1998 na podstawie rozprawy na temat: „Czynniki kształtujące treść stosunku prawnopodatkowego". Została ona przygotowana dzięki stypendium Polsko – Niemieckiego Towarzystwa Akademickiego, które umożliwiło pobyt i studia na Uniwersytecie Friedricha Alexandra w Erlangen. W roku 2008, po przedstawieniu rozprawy habilitacyjnej na temat: „Czynnik czasu w prawie podatkowym. Studium z dziedziny zobowiązań podatkowych", na mocy uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. W 2018 roku, na mocy postanowienia Prezydenta RP, uzyskał tytuł naukowy profesora.

Temat prelekcji: “Instrumentalne obowiązki podatkowe jako narzędzie kształtowania ukrytej odpowiedzialności podatkowej”.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki prof. UMK

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki prof. UMK

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dyrektor Ośrodka Studiów Fiskalnych UMK, doradca podatkowym, radca prawny, wcześniej był m.in. senior visiting tax researcher w Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht, Wirtschaftsuniversität Wien. Jest członkiem powołanej przez Komisję Europejską VAT Expert Group oraz autorem ponad 250 opracowań z zakresu prawa podatkowego i celnego.


Temat prelekcji: “Znaczenie zasad ogólnych prawa w akcyzie”.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Paweł Borszowski

prof. dr hab. Paweł Borszowski

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, Kierownik Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Podyplomowych Studiów Podatkowych na tym Uniwersytecie, były pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu; autor ponad 180 publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym współautor komentarza do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i leśnym (Warszawa 2016), współautor komentarza do Ordynacji podatkowej (Wrocław 2017), współautor komentarza do ustawy o podatku od spadków i darowizn (Warszawa 2018), autor monografii “Określenia nieostre i klauzule generalne w prawie podatkowym” (Warszawa 2017) oraz opracowania “Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Praktyczne vademecum podatnika – 2017” (Wrocław 2017), redaktor oraz współautor podręcznika “Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami” (Warszawa 2018, Warszawa 2020); współautor opracowania “Ordynacja podatkowa - Nowości na 2019 r.”

 

Temat prelekcji: “Zmiany prawa podatkowego - uwagi na tle formułowania definicji legalnych”.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Dagmara Dominik-Ogińska

dr Dagmara Dominik-Ogińska

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu oraz Przewodniczącego Wydziału I (Podatki). Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; Specjalistycznych Studiów w zakresie prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Paris IX Dauphine w Paryżu, École Nationale des Impôts; doktor prawa Paris I Panthéon-Sorbonne w Paryżu; autorka licznych publikacji w zakresie prawa podatkowego; wyróżniona honorowym tytułem „Sędzia Europejski 2011 i 2014”; członek (w tym członek zarządu) International Association of Tax Judges, członek Association of European Administrative Judges i członek International Fiscal Association. 

 

Temat prelekcji: “Sankcja VAT - refleksje”.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Teresa Sławińska-Choryło

Teresa Sławińska-Choryło

Prawnik, doradca podatkowy, Tax manager w firmie ORLEN Aviation Sp. z o.o.. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentką Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w opodatkowaniu VAT i akcyzą, w szczególności w branży paliwowej, alkoholowej, energetycznej. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w usługowym doradztwie podatkowym, w tym w spółkach z BIG4. Realizowała liczne projekty związane z restrukturyzacją struktury rozliczeń podatkowych oraz kierowała licznymi kompleksowymi przeglądami podatkowymi, projektami typu due diligence a także ograniczonymi przeglądami podatkowymi w ramach badania sprawozdań finansowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług oraz akcyzy. Jest autorem licznych publikacji w zakresie podatków pośrednich jak również autorem/współautorem kilku publikacji książkowych poświęconych akcyzie oraz podatkowi od towarów i usług.

Temat prelekcji: “System e-DD w branży lotniczej”.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jerzy Martini (Martini i Wspólnicy)

Jerzy Martini (Martini i Wspólnicy)

Partner, współzałożyciel Kancelarii z dwudziestoletnim doświadczeniem w obszarze podatku VAT. Ośmiokrotny zdobywca tytułu najlepszego Doradcy Podatkowego w Polsce/Lidera w kategorii VAT (Ranking Rzeczpospolitej), Band I w rankingu Chambers & Partners. Przewodniczący Grupy VAT Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Najbardziej doświadczony w Polsce pełnomocnik w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w Luxemburgu (m.in. C313/05 Brzeziński, C-414/07 Magoora, C-318/11 Oasis East).

 

Temat prelekcji: “Kryteria ekonomiczne transakcji, jako podstawowy element oceny skutków na gruncie VAT”.

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Alicja Sarna

Alicja Sarna

Doradca podatkowy, partner i Szefowa Zespołu Postępowań Podatkowych MDDP, wyróżnionego w rankingu World Tax w kategorii “Tax Controversy” (2020). Najlepszy w Polsce ekspert w zakresie postępowań podatkowych według Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego dziennika Rzeczpospolita (2020). Specjalizuje się w wprowadzeniu najbardziej skomplikowanych postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych w Polsce dotyczących wszystkich rodzajów podatków. Reprezentowała klientów lub uczestniczyła w wielu przełomowych lub nagradzanych branżowo postępowaniach przed organami podatkowymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ma szerokie doświadczenie w postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ogólnych zagadnieniach prawa podatkowego. Pełnomocnik w wielu przełomowych postępowaniach podatkowych, jak np. sprawa I SA/Wr 351/18, nagrodzona w Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego dziennika Rzeczpospolita w kategorii “Prestiżowa wygrana przed sądami w podatku VAT w 2018 r.”

Temat prelekcji:  “Karta Praw Podatnika - zbędny luksus czy niezbędna konieczność”.

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Karolina Tetłak

dr Karolina Tetłak

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia LL.M. o profilu podatkowym na wydziale prawa Harvard University. Zajmuje się polskim, międzynarodowym i porównawczym prawem podatkowym, w tym procedurą oraz podatkami lokalnymi. Specjalizuje się w opodatkowaniu sportowców, organizacji sportowych oraz wielkich imprez sportowych. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego i problematyki otoczenia prawnego dla międzynarodowych wydarzeń sportowych. Członek International Taxation of Entertainers Group oraz International Fiscal Association. Stypendystka FIFA. W latach 2014-2016 Członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów. Uczy międzynarodowego prawa podatkowego na wielu uniwersytetach na całym świecie i posiada szeroką praktyczną wiedzę w zakresie podatku dochodowego, międzynarodowego opodatkowania, podatku VAT i procedury podatkowej. Brała udział jako ekspert w postępowaniach arbitrażowych związanych z podatkami w ramach dwustronnych umów inwestycyjnych podpisanych przez Polskę oraz przed Trybunałem Arbitrażowym ds Sportu (CAS) w Lozannie.


Temat prelekcji: “Sin taxes (opodatkowanie grzechu) i podatki branżowe”.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Justyna Zając-Wysocka

Justyna Zając-Wysocka

Radca prawny, doradca podatkowy, doktorantka w Zakładzie Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes zarządu w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych sp. z o.o., wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Ekspert Polskiej Izby Turystyki i członek Komisji Fiskalnej ECTAA. Wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Jeden z założycieli Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego z siedzibą w Krakowie. Członek polskiego Oddziału IFA (International Fiscal Association). Uczestnik licznych konferencji naukowych z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług oraz procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej. Uznana za jednego z najlepszych doradców podatkowych w zakresie sporów podatkowych (IX Ranking Dziennika Gazety Prawnej).


Temat prelekcji: “Refleksje na temat prawa do odliczenia podatku od towarów i usług od usług noclegowych w 2021r.”.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adam Wacławczyk (Deloitte)

Adam Wacławczyk (Deloitte)

Partner w Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz licencjonowany doradca podatkowy.  

Adam jest odpowiedzialny za rozwój doradztwa podatkowego w biurze Deloitte w Krakowie i Katowicach. Jest również Partnerem w zespole Global Investment and Innovation Incentives (Gi3) odpowiedzialnym za projekty związane z wdrożeniem ulgi podatkowej B+R, IP BOX oraz szeroko rozumianymi zachętami inwestycyjnymi. Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym i restrukturyzacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem podatków dochodowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz międzynarodowego prawa podatkowego. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym współautorem książki „Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz praktyczny” C.H. BECK. oraz „Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2019.” C.H. BECK.

Temat wystąpienia: „Wypłaty, w trakcie roku obrotowego, zaliczek komplementariuszowi (wyrok NSA z 3 grudnia 2020 r., II FSK 2048/18) w kontekście zmian ustawowych dotyczących spółek komandytowych”.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Adam Mariański

prof. dr hab. Adam Mariański

Doradca podatkowy, adwokat; Profesor w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego.  Partner Zarządzający w Mariański  Group. Najlepszy doradca podatkowy w Polsce w podatku dochodowym wg. rankingu „Rzeczpospolitej” (2019; 2020). Członek rady nadzorczej polskiego oddziału International Fiscal Association (IFA) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (EATLP). Prezes Stowarzyszenia Polskich Firm Rodzinnych. Ekspert Business Centre Club ds. sukcesji biznesu i restrukturyzacji. Uznany ekspert z zakresu prawa podatkowego, specjalizuje się w doradztwie prawnym i podatkowym dla przedsiębiorców, skupiającym się wokół zagadnień sukcesji podatkowej, podatków dochodowych, kontroli i postępowania podatkowego oraz planowania podatkowego. Ekspert w dziedzinie restrukturyzacji, sukcesji biznesu oraz planowania spadkowego. Doświadczony doradca polskich firm rodzinnych. Uczestniczy w procedurach legislacyjnych, dotyczących prawa podatkowego. Opracowuje dla przedsiębiorców rodzinnych i wdraża plany sukcesji, konstytucje rodzinne oraz wyspecjalizowane instrumenty planowania spadkowego, w tym instrumenty o charakterze międzynarodowym, trusty czy fundacje. Uczestniczy w wielu projektach zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa przedsiębiorców. Przedsiębiorcy szczególnie cenią jego eksperckie opinie podatkowe. 

Temat prelekcji: “Podatki dochodowe: chaos czy polityka podatkowa?”.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Piotr Eichler

Piotr Eichler

 

Dyrektor Biura Podatków i Zarządzania Finansami ORLEN OIL Sp. z o.o. Ekspert w zakresie podatkowych i regulacyjnych aspektów funkcjonowania min. sektora paliwowego,  chemicznego oraz branży smarowej. Specjalista w dziedzinie podatku akcyzowego, podatku VAT, opłaty paliwowej, SENT oraz prawa energetycznego. Wieloletni praktyk w zakresie sprawozdawczości akcyzowej, prowadzenia ewidencji akcyzowych oraz funkcjonowania składów podatkowych. Pracownik i ekspert akcyzowy podmiotów z grupy ORLEN, od 2004 r. odpowiedzialny za obszar rozliczeń akcyzowych największego polskiego producenta olejów smarowych - ORLEN OIL, a obecnie Dyrektor odpowiedzialny m.in za obszar podatków w tej spółce. Członek Zespołu Kodów CN Grupy Kapitałowej PKN Orlen. Autor publikacji w zakresie podatku akcyzowego  Prelegent na konferencjach naukowych i branżowych.

Temat prelekcji: “Klasyfikacja towarów i usług na potrzeby podatkowe”.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Łukasz Janiga (Legal Link)

Łukasz Janiga (Legal Link)

Partner zarządzający i współzałożyciel Legal Link. Ekspert w zakresie prawnych i podatkowych aspektów funkcjonowania min. sektora energetyczno-surowcowego, chemicznego oraz motoryzacyjnego. Specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym, w podatku akcyzowym oraz podatku od towarów i usług. Jego kluczową rolą jest wspieranie klientów w procesie zarządzania ryzykiem regulacyjnym. Specjalista w dziedzinie akcyzy, podatku VAT, SENT i monitorowania jakości paliwa. Umiejętnie łącząc swoje zainteresowania z rozwojem zawodowym chętnie angażuje się w projekty z dziedziny nowych technologii w prawie i podatkach. Posiada ponad 12 lat doświadczenia zdobytego w czołowych firmach doradczych, w tym Deloitte, EY i PwC. Odpowiadał za obsługę prawno-podatkową oraz doradztwo regulacyjne na rzecz kluczowych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz wielu międzynarodowych grup kapitałowych inwestujących w Polsce. Odpowiedzialny za wiele zakończonych sukcesem projektów regulacyjnych, w trakcie których wspierał Klientów w procesie tworzenia lub zmiany prawa, m.in. ich podczas konsultacji społecznych oraz prac parlamentarnych. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Deloitte Leadership Development Program. Prelegent i wykładowca na wielu konferencjach i szkoleniach. Od 2004 roku nieustannie zaangażowany w promowanie i rozpowszechnianie prawa podatkowego wśród studentów prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Twórca Sekcji Prawa Podatkowego w ramach Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Temat prelekcji: “Klasyfikacja towarów i usług na potrzeby podatkowe”.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr. hab. Wojciech Morawski prof. UMK

dr. hab. Wojciech Morawski prof. UMK

Kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych UMK w Toruniu, pełni też funkcję pełnomocnik Dziekana WPiA ds. kierunku Doradztwo Podatkowe oraz zastępcy Dyrektora Ośrodka Studiów Fiskalnych UMK, który współtworzył. Jest też członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Pełni funkcję redaktora naczelnego Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego (wydawca TNOiK Toruń) oraz jest członek kolegium redakcyjnego Przeglądu Podatkowego (wydawca: Wolters Kluwer Polska) a także Prawa Budżetowego Państwa i Samorządu Terytorialnego (wydawca: UMK). Jest kierownikiem naukowym cyklicznych konferencji podatkowych poświęconych orzecznictwu podatkowemu, tzw. Toruńskie Przeglądy Orzecznictwa Podatkowego. Specjalizuje się w problematyce prawa podatkowego, a w szczególności wykładni prawa podatkowego, urzędowych interpretacji podatkowych i celnych, opodatkowania dochodu i podatków majątkowych, a także składek na ubezpieczenia społeczne. Kierował lub kieruje 4 grantami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Narodowego Centrum Nauki. Współpracuje z uniwersytetami z Republiki Czeskiej (Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Masaryka w Brnie), odbywając tam staże i prowadząc zajęcia dydaktyczne. Lubi czeskie jedzenie, historię i piwo.

Temat prelekcji: “Czy polskie indywidualne interpretacje podatkowe są jak dinozaury pod koniec mezozoiku?

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Agnieszka Franczak

dr Agnieszka Franczak

Adiunkt w Katedrze Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała na podstawie rozprawy doktorskiej przygotowanej w Zakładzie Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego. Badania naukowe koncentrują się głównie wokół tematyki ochrony praw podatnika. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego, członkiem International Fiscal Association, członkiem Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa oraz członkiem Kolegium Redakcyjnego Kwartalnika Doradca Podatkowy wydawanego przez KIDP. 

 

Temat prelekcji: “Gromadzenie i wymiana informacji podatkowych a standardy ochrony praw podatnika w Karcie Praw Podstawowych i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Piotr Stanisławiszyn

dr Piotr Stanisławiszyn

Doktor nauk prawnych (2004), absolwent WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2001) oraz WE Akademii Ekonomicznej (obecnie UE) w Poznaniu (2002), adiunkt i pełniący obowiązki Kierownika w Zakładzie Prawa Finansowego WPiA Uniwersytetu Opolskiego (2004, 2007–2019), obecnie adiunkt i Kierownik w Katedrze Prawa Gospodarczego i Finansowego INP WPiA Uniwersytetu Opolskiego (2019), sędzia sądu rejonowego (2008), laureat Konkursu im. Kazimierza Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie (2002) oraz Konkursu Instytutu Nauk Prawnych PAN i redakcji "Państwa i Prawa" na najlepsze prace doktorskie z dziedziny nauk prawnych (2005), stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2008, 2009), współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Prawa Finansowego „Aureus” w Opolu (2007), członek prezydium Sekcji INSO Instytutu Allerhanda w Krakowie (2020), współorganizator cyklicznych ogólnopolskich konferencji naukowych poświęconych podatkowi akcyzowemu i prawu celnemu (IX edycji w latach 2007 – 2020), autor blisko 100 publikacji z zakresu prawa bankowego, podatkowego i finansów publicznych, uczestnik ponad 120 konferencji i seminariów naukowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym z zakresu finansów i prawa finansowego (ponad 90 wygłoszonych referatów i komunikatów).

Temat prelekcji: “Opodatkowanie wyrobów nowatorskich oraz płynu do papierosów elektronicznych w Polsce - dokąd zmierza ustawodawca?”.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Piotr Stryjewski (Paczuski Taudul)

Piotr Stryjewski (Paczuski Taudul)

Adwokatem i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Pierwsze doświadczenia zawodowe w zakresie doradztwa podatkowego zdobywał w jednej z wiodących polskich firm doradczych. Z Kancelarią Paczuski Taudul związany od 2013 roku. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z VAT oraz podatkiem od nieruchomości. Doświadczenie zawodowe obejmuje udział m.in. w przeglądach podatkowych, przeglądach due diligence oraz bieżącym wsparciu podatkowym na rzecz podmiotów z sektora nieruchomości oraz branży finansowej, dystrybucyjnej, spożywczej i energetycznej.

Temat prelekcji: “Nowa definicja pojęcia "pierwsze zasiedlenie"”.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Jowita Pustuł

dr Jowita Pustuł

 

Adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Zespołu Współpracowników Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, doradca podatkowy i radca prawny. Świadczeniem usług doradztwa podatkowego zajmuje się od kilkunastu lat. Prowadzi działalność doradczą w ramach firmy J. Pustuł, i Współpracownicy Doradztwo podatkowo-prawne, wcześniej pracowała w dziale podatkowym jednej z firm Wielkiej Czwórki. Specjalizuje się w doradztwie przy restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Zajmuje się również świadczeniem usług bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie wszystkich podatków. Posiada bogate doświadczenie w zakresie postępowań podatkowych oraz postępowań sądowo-administracyjnych. Jest autorem licznych artykułów poświęconych zagadnieniom podatkowym, glos do wyroków sądów administracyjnych oraz współautorem książek o tematyce podatkowej.

Temat prelekcji: “Objaśniając estoński CIT - kilka refleksji na temat ryczałtu od spółek kapitałowych oraz roli objaśnień podatkowych”.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dagmara Cisowska (Dentons)

Dagmara Cisowska (Dentons)

 

Doradca podatkowy, counsel w warszawskim biurze kancelarii Dentons, kieruje Zespołem Cen Transferowych w ramach Zespołu Doradztwa Podatkowego. Ma bogate doświadczenie w doradztwie w zakresie cen transferowych. Uczestniczyła w licznych projektach dotyczących tworzenia modeli rozliczeń w grupach kapitałowych, sporządzania dokumentacji cen transferowych, przeprowadzania analiz porównawczych oraz przygotowania wniosków o zawarcie Uprzednich Porozumień Cenowych. Ma również doświadczenie w realizacji projektów obejmujących tworzenie, weryfikację i implementację polityki cen transferowych w grupach kapitałowych, restrukturyzację działalności. Reprezentowała również klientów w trakcie kontroli podatkowych oraz postępowań z zakresu cen transferowych. Jest zaangażowana w działania i aktywnie uczestniczy w posiedzeniach Forum Cen Transferowych – zespołu opiniodawczo-doradczego przy Ministrze Finansów, którego celem jest przygotowywanie rekomendacji, opinii, analiz, wniosków oraz propozycji dotyczących uproszczenia i uszczelnienia funkcjonowania systemu podatkowego w zakresie cen transferowych. Ponadto w ramach Forum uczestniczy w grupach roboczych, które zajmują się przygotowywaniem objaśnień i rekomendacji mających na celu wdrożenie wytycznych OECD i BEPS w obszarze IP Box oraz skutków pandemii COVID-19 w zakresie cen transferowych.

Temat prelekcji: “Ceny transferowe: jak zyskały na znaczeniu w ciągu ostatnich 5 lat”.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tomasz Michalik

Tomasz Michalik

 

Doradca podatkowy, partner w MDDP, który kieruje jednym z największych i najbardziej utytułowanych, specjalistycznych zespołów podatkowych w Polsce. Odpowiada za realizację złożonych i skomplikowanych projektów w zakresie podatku VAT w Polsce i w Europie. Reprezentował klientów w wielu przełomowych lub nagradzanych branżowo postępowaniach przed organami podatkowymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Prowadził szereg postępowań zakończonych szczególnie istotnymi rozstrzygnięciami sądów administracyjnych oraz TSUE w zakresie podatku VAT, min. Sprawa SAWP (C-37/16), Kronospan Mielec (C-222/09), Aspiro (C-40/15), MDDP (C-319/12). Aktywnie angażuje się w edukację prawniczą oraz tworzenie dobrego prawa podatkowego w Polsce. Wielokrotnie w rankingach polskich dzienników prawnych i ekonomicznych a także m.in. przez Chamber's Global, International Tax Review uznawany  za wiodącego eksperta w zakresie VAT na polskim rynku. Autor komentarza do ustawy o VAT, który doczekał się już 15 wydań, współautor polskiej części „VAT in Europe” wydawanej przez IBFD, autor licznych publikacji w fachowych wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Od 2012 roku członek Grupy Ekspertów ds. VAT powołanej przez Komisję Europejską. Wcześniej był członkiem Grupy Ekspertów ds. funkcjonowania systemu podatku VAT powołanej przez Komisję Europejską. W latach 2011 - 2014 członek Komitetu Podatkowego ds. Podatków Pośrednich Europejskiej Konfederacji Doradców Podatkowych (CFE). W latach 2010-2014 przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

 

Temat prelekcji: “Możliwe i rozważane modele opodatkowania VATem sharing/platform economy”

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Iwona Biernat-Baran

Iwona Biernat-Baran

 

Prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki kariery związała z pracą w administracji skarbowej, m.in. w urzędzie skarbowym oraz izbie skarbowej. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Jest trenerem z zakresu podatku od towarów i usług (VAT). Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych, na których prezentuje tematy związane z prawem podatkowym. Prezes Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego, członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw KIDP.


Temat prelekcji: “Nowoczesne instrumenty kontroli podatnika w świetle standardów konstytucyjnych”.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mariusz Szkaradek (KPMG)

Mariusz Szkaradek (KPMG)

Posiada 16 lat doświadczenia zawodowego. Jest doradcą podatkowym oraz adwokatem. Do Działu Doradztwa Podatkowego KPMG dołączył w roku 2006. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych. W swojej karierze zajmował się przede wszystkim bieżącym doradztwem podatkowym w zakresie CIT dla przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych a także planowaniem i wdrażaniem efektywnych podatkowo projektów restrukturyzacji grup kapitałowych. Ponadto, posiada bogate doświadczenie zawodowe w postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych na poziomie WSA i NSA dotyczących CIT oraz VAT.

 

Temat prelekcji: “Klauzule antyabuzywne w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania – kierunki zmian”.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Karolina Rutkowska-Barnaś (KPMG)

Karolina Rutkowska-Barnaś (KPMG)

Absolwentka prawa, doradca podatkowy, doktorant na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiadająca nie tylko teoretyczną, ale także i praktyczną wiedzę związaną z prawem podatkowym, nabytą podczas pracy w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego oraz w trakcie działalności edukacyjnej prowadzonej w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie supervisor w dziale doradztwa podatkowego KPMG.

 

Temat prelekcji: “Klauzule antyabuzywne w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania – kierunki zmian”.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Paweł Chrupek

Radca prawny, doradca podatkowy

Specjalizuje się w prawie procesowym. Koordynuje w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców prace Wydziału Interwencyjno-Procesowego. Reprezentuje Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w postępowaniach przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz TSUE.