Patron merytoryczny

Opiekunem Koła Naukowego oraz meryotrycznym patronem Konferencji jest prof. dr hab. Bogumił Brzeziński. To właśnie z nim Koło ustala kluczowe dla Konferencji sprawy i corocznie wybiera jej temat. Całe wydarzenie zostanie otwarte krótką prelekcją pana profesora.