Koordynatorzy Konferencji

Główny Koordynator:

Radosław Ozimek – obecnie student Wydziału Prawa i Administracji UJ, Członek Zarządu Koła Naukowego Prawa Podatkowego TBSP UJ oraz praktykant w firmie Rödl&Partner. Zajmuje się koordynacją XIII Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Podatkowego pt. - „Co nowego w Ordynacji Podatkowej? - reforma ogólnego prawa podatkowego". Przy organizacji poprzedniej edycji Konferencji wykonywał obowiązki wicekoordynatora. Koordynował również projekt I Ogólnopolskiej Konferencji "Bezpieczne podatki".

 

tbsp.podatkowe@gmail.com

tel. 514 748 023

 

 

 

Wicekoordynatorzy:

Magdalena Balcerzak

Aleksandra Dajnowicz

Krzysztof Kawałek

Aleksandra Pawłowska

Angela Piątek

Klaudia Siatka

Piotr Statkiewicz

Miejsce Konferencji - Audytorium Maximum UJ przy ul. Krupniczej 33 w Krakowie (Aula B)