Tradycja organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego sięga roku 2007. Od tego czasu Sekcja, a obecnie Koło Naukowe Prawa Podatkowego, była organizatorem już 11 takich wydarzeń, cieszących się od początku ogromnym zainteresowaniem wśród teoretyków prawa podatkowego, doradców podatkowych oraz studentów kierunków ekonomicznych i prawniczych. Konferencja zdążyła w tym czasie zdobyć opinię jednego z najważniejszych wydarzeń o tematyce podatkowej na polskiej arenie naukowej. Co roku w gronie prelegentów udaje nam się zgromadzić wybitnych specjalistów z dziedziny – zarówno przedstawicieli nauki z ośrodków akademickich całego kraju jak i pracowników międzynarodowych firm doradczych. Jednym z powodów, dla których Konferencja cieszy się tak dużym zainteresowaniem, jest fakt, że prowadzone w jej ramach prelekcje dotykają zarówno zagadnień teoretycznych, jak i problemów praktycznych.

Wysoki poziom merytoryczny wykładów, doskonała organizacja oraz znakomite grono prelegentów Konferencji przyciągają do Krakowa słuchaczy zainteresowanych tematyką podatków z całej Polski. Co roku bowiem w charakterze uczestników biernych w Konferencji uczestniczy średnio około 300 osób.

Do tej pory Koło zorganizowało 12 Konferencji:

 • "Zmiany w polskim prawie podatkowym" 13-15 kwietnia 2007 ( I )
 • "Orzecznictwo w zakresie prawa podatkowego" 11-13 kwietnia 2008 ( II )
 • "Współczesne zagadnienia orzecznictwa sądowego i administracyjnego w sprawach podatkowych"
  08-10 maja 2009 ( III )
 • "Quo Vadis Iurisdictio – kierunki zmian w orzecznictwie podatkowym"
  21-23 maja 2010 ( IV )
 • "Aktualne problemy prawa podatkowego - teoria, praktyka, orzecznictwo"
  8-10 kwietnia 2011 ( V )
 • "Przełomowe orzeczenia sądów administracyjnych w sprawach podatkowych"
  13 – 15 kwietnia 2012 ( VI )
 • "Stan i perspektywy prawa podatkowego. Teoria - legislacja - orzecznictwo"
  6-7 kwietnia 2013 ( VII )
 • "Ordynacja Podatkowa - ewolucja czy rewolucja?" 5 - 6 kwietnia 2014 ( VIII )
 • "Kierunki rozwoju prawa podatkowego" 11-12 kwietnia 2015 ( IX )
 • "Status podatnika w prawie podatkowym" 9-10 kwietnia 2016 ( X )
 • "Wykładnia oraz stosowanie prawa podatkowego" 22-23 kwietnia 2017 ( XI )
 • "Kierunki reform w prawie podatkowym - dokąd zmierza ustawodawca?" 24-25 marca 2018 ( XII )