HARMONOGRAM

XIII Ogólnopolskiej  Konferencji Prawa Podatkowego

Co nowego w Ordynacji Podatkowej? – reforma ogólnego prawa podatkowego”

 

DZIEŃ I 23 marca 2019 r. (sobota)

08.00 – 09.00: REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

08.45 – 09.00: OTWARCIE KONFERENCJI

Panel "Ogólne Prawo Podatkowe"

09.00 - 09.25: prof. dr  hab. Bogumił Brzeziński (UJ, UMK)

Prelekcja otwarcia - zarys tematu Konferencji

09.25 - 09.50: Jerzy Owczarek (Ministerstwo Finansów)

Projekt nowej Ordynacji podatkowej jako impuls do dialogu

09:50- 10.15:  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK

Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań w projekcie nowej Ordynacji podatkowej - od wielkości do nicości?

10.15 - 10.40: dr Dagmara Dominik-Ogińska

Odmowa dostępu do akt sprawy podatkowej a prawo do obrony

10.40 - 11.05:  Mariusz Szkaradek, Karolina Rutkowska (KPMG)

Zasada proporcjonalności, a środki antyabuzywne

11.05 – 11.30: Alicja Sarna (MDDP)

Przedawnienie zobowiązania podatkowego w nowej Ordynacji Podatkowej 

11.30 - 11.55: Justyna Zając-Wysocka (MISP)

Najnowsze narzędzia Ministerstwa Finansów w uszczelnianiu sytemu podatkowego

11.55 – 12.30: PRZERWA KAWOWA

Rekomendowany panel - Podatki bezpośrednie

12.30 - 12.55: Piotr Woźniakiewicz (PwC)

Nowe brzmienie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania 

12.55 - 13.20: Maciej Żukowski (Ministerstwo Finansów)

Założenia reform podatków dochodowych

13.20 - 13.45: dr Krzysztof Gil (Deloitte)

Im więcej tym lepiej, czyli ile jest w polskim prawie klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania i co z tego wynika

13.45 – 14.10: dr Jowita Pustuł (UJ)

Odpowiedzialność płatnika i nowe zasady poboru podatku u źródła

14.10 - 14.50: PRZERWA OBIADOWA

Panel  "Podatki pośrednie"

14.50 - 15.15:  dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK; Teresa Sławińska-Choryło

Bezpodstawne wzbogacenie jako negatywna przesłanka zwrotu nadpłaty podatku konsumpcyjnego

15.15 - 15.40: Piotr Stryjewski (Paczuski)

Pojęcie przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa

15.40 - 16.05: Szymon Raut (Paczuski)

 Wiążąca informacja stawkowa – nowe narzędzie ochrony podatników?

16.05 : ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

DZIEŃ II  24 marca 2019 r. (niedziela)

08.30 - 09.00: REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Panel "Ogólne prawo podatkowe"

09.00 – 09.25: prof. dr hab. Adam Nita (UJ)

Weryfikacja treści nieostatecznej decyzji podatkowej w postępowaniu podatkowym- zagadnienia dyskusyjne

09:25 – 09:50 prof. dr hab. Witold Modzelewski (ISP, UW)

Czego nie należy regulować w Ordynacji podatkowej? Postulaty de lege ferenda.

09:50 – 10:15: Łukasz Janiga (Legal Link)

Procestworzenia prawa podatkowego a zarządzanie  ryzykieregulacyjnym przez przedsiębiorstwa

10:15 – 11:45 – PANEL DYSKUSYJNY "Postulaty podatkowe władz - możliwości państwa a oczekiwania podatnika"

11:45 – 12:20 – PRZERWA KAWOWA

12:20 – 12:35 – Bartosz Gryziak - Zwycięzca konkursu, doktorant WPiA UW

Umowy podatkowe w państwie prawa - projekt nowej Ordynacji podatkowej na tle doświadczeń włoskich

12:35 - 13.00:  dr Karolina Tetłak (UW)

Pojęcie obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego

13.00 - 13.25: Jerzy Martini (Martini i Wspólnicy)

Nadużywanie prawa przez Krajową Administrację Podatkową na przykładzie „sztucznego” wszczynania postępowań KKS

13:25 – 13:50: dr Damian Czudek (Masaryk University)

System podatkowy i procedura podatkowa w Republice Czeskiej

13:50 – 14:30  LUNCH

14:30 - 14.55:  Aleksander Brzozowski (EY)

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia – nowe zasady w kontekście starych problemów.

14.55 - 15.20: Jan Furtas, (CRIDO)

Program współdziałania – nowa forma budowania zaufania miedzy aparatem skarbowym a podatnikami?

15.20 - 15.45 : dr Agnieszka Franczak (UEK)

Zmiany w zakresie wymiany informacji podatkowych z innymi państwami – założenia i konsekwencje

15.45 :16:10: Łukasz Koba (Axelo)

Raportowanie schematów MDR na kanwie doświadczeń brytyjskich

 16:10: ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI