Organizator

XIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego

Witamy na oficjalnej stronie Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Podatkowego organizowanej co roku przez Koło Naukowe Prawa Podatkowego TBSP UJ!

W dniach 23-24 marca 2019 roku w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbędzie się XIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego. Temat konferencji podejmuje bardzo aktualną problematykę - „Co nowego w Ordynacji Podatkowej? - reforma ogólnego prawa podatkowego”. Pragniemy już dziś serdecznie zaprosić zarówno studentów, jak i profesjonalistów związanych z tą, jakże ważną, dziedziną prawa!

Tematem konferencji uczyniliśmy zagadnienia związane z planowanymi zmianami w prawie podatkowym, a zwłaszcza chcieliśmy podczas tej akademickiej dyskusji skupić się na nowym projekcie Ordynacji Podatkowej. Mając na względzie trzynastoletnią tradycję i renomę Konferencji, chcieliśmy w tym roku zaprosić studentów i praktyków prawa podatkowego do ożywionej dyskusji możliwościami i zagrożeniami, które mogą być wynikiem nowej Ordynacji Podatkowej. Mamy nadzieję, że popularność i aktualność owego tematu przyczyni się do wysokiej frekwencji na wydarzeniu, pozwoli uczestnikom na poznanie wielu punktów widzenia oraz na wyrobienie własnego poglądu.

Jak co roku, zaprosimy na Konferencję wybitnych przedstawicieli nauki prawa, ale również praktyków, na co dzień zmagających się z zawiłościami polskiego prawa podatkowego. Będą oni proszeni o podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem poprzez wygłoszenie prelekcji. W tym roku będziemy mieć również zaszczyt wysłuchać gości z zagranicy, miedzy innymi z Czech. Profesjonalizm prelegentów z pewnością zagwarantuje wysoki poziom merytoryki wystąpień oraz sprawi, że czas spędzony na Konferencji uznamy za ciekawą lekcję podatków.

Organizatorzy