Organizator

Oficjalny harmonogram konferencji już dostępny!

Aby zobaczyć oficjalny harmonogram konferencji, przejdź do zakładki "Harmonogram".

XII Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego

Witamy na oficjalnej stronie Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Podatkowego organizowanej co roku przez Koło Naukowe Prawa Podatkowego TBSP UJ!

W dniach 24-25 marca 2018 roku w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbędzie się XII Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego. Temat konferencji podejmuje bardzo aktualną problematykę - „Kierunki reform w prawie podatkowym - dokąd zmierza ustawodawca?”. Pragniemy już dziś serdecznie zaprosić zarówno studentów, jak i profesjonalistów związanych z tą, jakże ważną, dziedziną prawa!

Tematem konferencji uczyniliśmy zagadnienia związane z ostatnimi zmianami w prawie podatkowym podjętymi przez ustawodawcę. Mając na względzie dwunastoletnią tradycję i renomę Konferencji, chcieliśmy w tym roku zaprosić studentów i praktyków prawa podatkowego do ożywionej dyskusji nad stanowiskiem obecnej władzy wobec polityki podatkowej. Mamy nadzieję, że popularność i aktualność owego tematu przyczyni się do wysokiej frekwencji na wydarzeniu, pozwoli uczestnikom na poznanie wielu punktów widzenia oraz na wyrobienie własnego poglądu.

Jak co roku, zaprosimy na Konferencję wybitnych przedstawicieli nauki prawa, ale również praktyków, na co dzień zmagających się z zawiłościami polskiego prawa podatkowego. Będą oni proszeni o podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem poprzez wygłoszenie prelekcji. Profesjonalizm prelegentów z pewnością zagwarantuje wysoki poziom merytoryki wystąpień oraz sprawi, że czas spędzony na Konferencji uznamy za ciekawą lekcję podatków.

Organizatorzy